สายพานลำเลียง รับออกแบบระบบ สั่งผลิตขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานโดยเฉพาะ | Email : qde_engineer@hotmail.com

โรงกลึงคือ? มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร?

โรงกลึงคือ? มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร?

โรงกลึงคือ งานแปรรูปชิ้นงานโลหะหรือวัสดุอื่นโดยใช้เครื่องมือปาดผิวซึ่งเรียกว่าเครื่องกลึง
( มีเศษโลหะเกิดขึ้นในขณะแปรรูป ) ใช้ชิ้นงานมีพื่นที่ภาคตัดเป็นวงกลม ในรูปทรงและขนาดต่างๆ ที่แน่นอน ตัวอย่างงาน
แปรรูปด้วยเครื่องกลึงใน โรงกลึง ต่างๆ เช่น สลักเกลียว เพลาส่งกำลัง ล้อสายพาน ด้ามจับ เพลาเรียว ด้ามมีดกัด

โรงกลึงคือ? มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร? 1
Industry lathe machine work

โรงกลึงมีขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน ที่ต้องการให้เปลี่ยนรูปร่างเป็นไปตามความต้องการ โดยอาศัยรูปแบบการ กัด เซาะ ไส กลึง ปาด ปลอก หรือ CNC อาจจะแตกต่างกันไปตามการกระทำของชิ้นงานนั้นๆ ตามแต่กรณีไปชิ้นงานที่ผลิตขึ้นโดยระบบงาน
การกลึงทุกประเภทเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ในระบบธุระกิจทุกประเภทเนื่องจากวัสดุทุกชนิดที่ใช้กันตามปกติในชีวิตประจำวันแล้วต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่า กลึง,ปั้มโลหะ,ปั้มเหล็ก,มิลลิ่ง,ขึ้นรูป เป็นต้น
กลึง,กลึงCNC,ปั้มโลหะ,ปั้มเหล็ก,มิลลิ่ง,ขึ้นรูป วิธีการทำงานทั้งหมดแทบทั้งสิ้น และเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตชิ้นงานซึ่งถ้าหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปแล้วอาจจะทำชิ้นนั้นๆไม่สำเร็จ

โรงกลึงคือ? มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร? 2

งานกลึงที่เป็นนิยมกันในปัจจุบันคือ งานกลึง CNC (Computer Numerical Control) คือเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนวัสดุให้ได้ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการด้วยการกลึง เหมาะสำหรับงานกลึงที่ต้องการความละเอียดหรือมีความซับซ้อนสูง

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

qde-part.com : บริษัท คิวดีอี พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด
Logo